Dobór ramion odciągowych

Częstym problemem dla projektanta jest poprawne dobranie urządzeń wyciągu powietrza na stanowiskach spawalniczych.  Dlatego stowrzyliśmy prostą instrukcję postępowania. Nasze doświadczenia zebraliśmy w kilku punktach:
Dobór średnicy rękawa

W zależności od ilości generowanych zanieczyszczeń należy dobrać odpowiednią wydajność i średnicę rękawa. Przyjmuje się, że dla spawania  lekkiego i średniego należy stosować wyciągi o wydajności około 1000 m3/h i średnicy fi 160mm. Dla ciężkich prac spawalniczych – spawanie elektrodą, drutem o średnicy powyżej 2mm, napawanie- należy stosować wydajności około 2000 m3/h i ramiona o średnicy fi 200.  Generalnie przy wyciągu powietrza ze stanowisk spawalniczy  nie stosuje się ramion o mniejszych średnicach – wydajność ich byłaby zbyt mała. Ewentualnie dla drobnych prac montażowych na małych elementach można zastosować ramiona o średnicy 125mm.

WAŻNE – Wydajność wyciągu nie może być zbyt duża, gdyż skutkowałoby to porywaniem gazu osłonowego!

Tabela 1. Charaterystyki przepływowe ramion RS
 Dobór długości rękawa

Długość ramion odciągowych należy dopasować do wielkości  powierzchni na której będzie odbywało się spawanie i odległości od miejsca montażu. Przy czym nalezy mieć na uwadze, że podawana długośc rękawa uwzględnia jego całkowite wyprostowanie – jak na poniższym diagramie.

Rys 2.Ramie typu RS, zasięg teoretyczny

Elementy zwiększające zasięg ramion

Dla stanowisk, gdzie spawane są elementy o dużych gabarytach, lub spawanie odbywa się na dużej powierzchni ramiona należy montować na wysięgnikach lub na liniowych kanałach ssawnych.  

Jeśli powierzchnia na której może odbywać się spawanie jest duża – rozwiązaniem mogą być wysięgniki typu WO – występują one w wersjach jedno i dwuczłonowych o maksymlanej długości do 6 metrów. 

Rys 2.Ramie typu RS, zamontowane na wysięgniu WOWażne – Dobierając ramiona na wysięgniku należy wcześniej sprawdzić czy konstrukcja ściany pozwala na obiążenie jej tak dużym momentem.Dla stanowisk, na których spwane będą elementy bardzo długie  najlepszym rozwiązniem jest montaż ramion wyciągowych na  kanale ssawnym. Kanał ten jest samouszczelniający, a rękaw zamontowany jest na wózku przjezdnym, dzięki czemu można nie tylko go obracać i uginać, ale także przesuwać wzdłuż zamontowanego kanału.  

Rys 3.Ramie typu RS, zamontowane na kanale  SAK

 

UWAGA: Wychodząc na przeciw potrzebom klientów stworzyliśmy gotowe zestawy do wyciągu zanieczyszczeń. Składają się one z ramienia wyciągowego typu RS, wentylatora wyciągowego i niezbędnych akcesoriów montażowych i elektrycznych. Zestawy o zwiększonym zasięgu posiadają również wysięgnik WO.